DISCLAIMER

Ondanks dat deze website (of nieuwsbrief) met veel zorg is gemaakt, kan het toch voorkomen dat er fouten in staan. Voor eventuele consequenties voortvloeiende uit deze fouten kan Hebouw BV niet ter verantwoording worden geroepen. Voor de informatie op websites van derden waarheen deze website (of Hebouw BV nieuwsbrief) verwijst, geldt dat Hebouw BV niet aansprakelijk is voor de inhoud, noch voor schade voortvloeiend uit het gebruik daarvan.